Да бъде предпочитан от нашите клиенти; да разберем точно и да отговорим на изискванията и очакванията от тях с нашите служители; да реализира безусловно удовлетворение на клиентите, като произвежда в съответствие с контекста..

Да реализираме производството и удовлетвореността на клиентите в съответствие с нашите цели за качество и да развиваме непрекъснато нашите цели за качество.

Нашите организации се съгласяват да изпълняват всички условия, необходими за спазване на законовите условия, условията на клиентите и доставчиците и организират своите дейности, за да реализират такива условия.

Нашата организация се ангажира с непрекъснатото подобряване на нашата система за управление на качеството и подкрепя това развитие чрез непрекъснато обучение, технологични инвестиции и хармония с околната среда.