НАШАТА ЦЕЛ

Мисия

Нашата мисия е да отразим качеството и опита на Ормак на вътрешния и международния пазар и да осигурим удовлетвореност и доверие на клиентите.Визия

Нашата визия е да укрепим позициите си в индустрията, като използваме ефективно технологиите с новаторска и модерна перспектива.

Нашите цели

Да бъдем предпочитани от нашите клиенти, да разберем точно и да отговорим на изискванията и очакванията от тях с нашите служители, да реализираме безусловно удовлетворение на клиентите, като произвеждаме точно, навреме и в съответствие със законодателството, като прилагаме съвременни производствени техники.