Човешки ресурси:

Подбор на квалифициран персонал за успешно функциониране на нашите дейности,

Да създаваме структури чрез анкети на служителите и политики на отворени врати, за да получавате техните мнения и съответно тяхното прложение

Да се гарантира установяването на корпоративна култура и осведоменост

Да се осигурят подходящи условия на труд в съответствие с действащото законодателство.Безопасност и здраве при работа

За осигуряване на безопасност и здраве при работа по време на операциите в нашите заводи

Да трансформираме нашите служители относно здравословните и безопасни условия на труд с непрекъснато обучение в експерти, които могат да помогнат при спешни случаиКодекс на поведение

Да бъдем честни и надеждни във всички наши дейности

Да не разкрива личната и поверителната информация на Ормак на трети страни или институции.

Справедливата заетост е нашата основна политика за всички наши служители.

Ормак спазва всички закони и законодателство, включително конкуренцията, антитръстовото законодателство и борбата с подкупите, свързани с нашите отношения с клиенти, доставчици, конкуренти и държавни агенции.