В началото на 2020 г. е започнат процес на сертифициране. Предвидено е сертификатът да бъде получен в края на 2020 г.

Image Description
Image Description